Các sản phẩm
Nối lại khớp nối với ENDO STAPLERS (HDQJ)
Bộ nối khớp nối với kim bấm máy cắt tuyến tính nội soi (HDQJ SERIES)

Nối lại khớp nối với ENDO STAPLERS (HDQJ)