Các sản phẩm
Dụng cụ phẫu thuật Phẫu thuật Mở
Changzhou Haida Medical s chuyên nghiên cứu, sản xuất và bán   Kim bấm phẫu thuật cho các thủ thuật mở, các sản phẩm bấm kim phẫu thuật của Haida bao gồm Bấm kim tròn dùng một lần , Bấm kim cắt cong dùng một lần , Bấm kim cắt trĩ dùng một lần, kim bấm tròn dùng một lần, kim bấm cắt tuyến tính dùng một lần và kim bấm da, v.v.

Dụng cụ phẫu thuật Phẫu thuật Mở