Các sản phẩm
Bấm kim tròn dùng một lần
Kim bấm hình tròn có đường trong y tế Haida được sử dụng thích hợp cho các điểm nối mô từ đầu đến cuối và từ đầu đến bên trong các cơ quan ống tiêu hóa như thực quản, dạ dày, ruột, v.v., Bấm kim tròn này có 6 thông số kỹ thuật, vui lòng tham khảo sản phẩm bấm kim tròn thông tin chi tiết.

Bấm kim tròn dùng một lần