Các sản phẩm
Endo tạo tác phẩm Stapling Staplers Reloads (HENDO-A / B)

Kim bấm phẫu thuật HaidaMedical và các sản phẩm dập ghim lại cho phép bác sĩ phẫu thuật xử lý nhiều loại mô và ứng dụng nhất với hiệu suất lâm sàng vượt trội.

Endo tạo tác phẩm Stapling Staplers Reloads (HENDO-A / B)