Các sản phẩm
Kim bấm phẫu thuật có thể tái sử dụng
Có thể tái sử dụng Kim bấm phẫu thuật được gọi là thiết bị y tế có thể tái sử dụng được sử dụng trong các thủ tục phẫu thuật để bịt kín hoặc đóng vết thương hoặc phần bị rạch của cơ thể. Sản phẩm là dụng cụ chuyên dụng có thể được sử dụng để đóng các vết thương bên trong cũng như bên ngoài.
Haida Medical là nhà sản xuất kim bấm phẫu thuật cũ, nhà máy sản xuất cả kim bấm phẫu thuật dùng một lần cũng như các thiết bị bấm kim tuyến tính HF TYPE reusbale chất lượng cao, kim bấm trĩ tái sinh HDG-B-34 TYPE và kim bấm phẫu thuật nội soi tròn HG TYPE ở Trung Quốc. . Haida Medical là một nhà sản xuất kim bấm phẫu thuật cũ, nhà máy sản xuất cả kim bấm phẫu thuật dùng một lần cũng như các thiết bị bấm kim tuyến tính HF TYPE chất lượng cao, kim bấm trĩ tái sinh HDG-B TYPE và kim bấm phẫu thuật nội soi tròn HG TYPE ở Trung Quốc.

Kim bấm phẫu thuật có thể tái sử dụng