Các sản phẩm
Bấm kim cắt cong dùng một lần
Giảm các yếu tố nguy cơ rò rỉ với kim bấm cắt cong Haida Medical cải tiến.
Việc tiếp cận vùng chậu sâu tương tự mà bạn phụ thuộc vào từ những chiếc kim bấm cắt cong nguyên bản của Haida Medical, nhưng với khả năng xử lý mô nhẹ nhàng hơn. Với thiết kế cong nhẹ nhàng hơn, Công nghệ dập ghim 3D đã giảm thiểu các điểm ứng suất cao, phân bố lực nén đồng đều trên toàn bộ dây kim loại và giảm các đường rò rỉ tiềm ẩn.

Bấm kim cắt cong dùng một lần