Các sản phẩm
HDQJ ENDO STAPELRS
Kim bấm cắt tuyến tính nội soi và các sản phẩm kim bấm tương tự như bấm kim Endo Gia và cho phép bác sĩ phẫu thuật xử lý nhiều loại mô và ứng dụng nhất với hiệu quả lâm sàng vượt trội.
Kim bấm Haida Medical HDQJ ENDO (dụng cụ sử dụng một lần) có ứng dụng trong phẫu thuật bụng, phụ khoa, nhi khoa và lồng ngực để cắt, cắt và tạo nối thông.

HDQJ ENDO STAPELRS