Các sản phẩm
Bộ rút dao cắt Disposbale
Dụng cụ thu gọn vết thương trong phẫu thuật của Haida Medical giúp bác sĩ phẫu thuật và các chuyên gia trong phòng phẫu thuật giữ vết mổ hoặc vết thương mở trong quá trình phẫu thuật.

Dụng cụ rút lại vết mổ là một dụng cụ phẫu thuật được sử dụng để tách và thao tác các mép của vết mổ hoặc vết thương hoặc để giữ lại các cơ quan bên dưới để có thể tiếp cận các bộ phận cơ thể bên dưới

Bộ rút dao cắt Disposbale