Các sản phẩm
Bấm kim dùng một lần cho da 35W
Kim bấm da y tế Changzhou haida 35W có sẵn với các hình dạng kim bấm khác nhau. Tùy biến có thể chấp nhận được.

Bấm kim dùng một lần cho da 35W