Các sản phẩm
Bấm kim tuyến tính dùng một lần
Dụng cụ bấm kim tuyến tính trong phẫu thuật của Haida Medical có thể được sử dụng để tiến hành nối thông bằng cách bắn vào các mô hai hàng kim ghim titan so le nhau thay vì khâu thủ công. Nó có thể làm giảm thời gian phẫu thuật và chảy máu và mang lại sự thoải mái khi sử dụng.
Có hai loại kim bấm y tế haida: bấm kim tuyến tính dùng một lần có quay số và kim bấm ghim tuyến tính phẫu thuật bán tự động.

Bấm kim tuyến tính dùng một lần