Các sản phẩm
Bấm kim cắt bao quy đầu dùng một lần
Một dụng cụ bằng đường có tên là 'Stapler hoặc Anstomat' được bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật sử dụng để thực hiện Cắt bao quy đầu (ở trẻ sơ sinh hoặc nam giới), quy trình như vậy được gọi là 'Bấm kim cắt bao quy đầu, kim bấm cắt bao quy đầu y tế Haida được sử dụng rộng rãi cho thủ thuật này

Bấm kim cắt bao quy đầu dùng một lần