Các sản phẩm
Bấm kim chữa bệnh trĩ dùng một lần

Kẹp bấm trĩ PPH dùng một lần của Haida Medical có sẵn PPH32MM VÀ PPH 34mm. (LOẠI HYG-32, HYG-34)

Bấm kim chữa bệnh trĩ dùng một lần